další výrobky

tato šatní skříň je vyrobena z .......... tato zase z............. a tak dále